APC-logo-800px

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon (Assoсiation of Professional Coaches — APC): 

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon (Association of Professional Coaches, edaspidi APC) on rahvusvaheline, erapooletu, mittepoliitiline mittetulundusühing kootside ja kootsing treenerite jaoks.

Ühingu moodustasid 2016.aastal Kirill Pristsenko, Natalja Stepanenko ja „Professional Coach“ kursuse lõpetajad.

APC eesmärgid:

 1. Kootsingu levitamine kui professionaalne toetusmeetod eesmärkide püstitamisel ja elluviimisel.
 2. Kootsingu programmide kõrge kvaliteedi tagamine kootsingu teenuste pakkuvate organisatsioonide ja spetsialistide õpetamise, akrediteerimise, kootside ja treenerite sertifitseerimise kaudu.
 3. Kootsingu õpetamine kõrgtasemel.
 4. Ühise platvormi ettevalmistamine kootsingu treenerite ja professionaalsete kootside jaoks. Aluseks on traditsiooniline ja klassikaline kootsing W. Timothy Gallwey, John Whitmore, Thomas Leonard kontseptsioonide järgi.
 5. Õpekeskuste, treenerite, Professionaalsete Kootside ja APC liikmete edendamine.

APC ülesanded:

 1. Kootsingu treenerite ja kootside potentsiaalsete tellijate ja klientide vahelise koostöö loomine ja laiendamine.
 2. Kootside ja kootsingu treenerite professionaalse arengu ja kvalifikatsiooni organiseerimine.
 3. Kootside ja kootsingu treenerite vahelise infovahetuse organiseerimine ning nende ettevõtluse ja sõbralike suhete arendamisele kaasaaitamine.
 4. Kootsi ja kootsingu treeneri eriala maine tõstmine.
 5. Assotsiatsiooni eesmärkide ja ülesannetega seotud ürituste organiseerimine ja läbiviimine: konverentsid, loengud, meister-klassid, klubid.
 6. Assotsiatsiooni eesmärkide ja ülesannetega seotud ühisprojektide organiseerimine ja läbiviimine.
 7. Sotsiaalsete projektide organiseerimine ja läbiviimine.

Põhjalikuma info Professionaalsete Kootside Assotsiatsiooni kohta võid leida veebilehel:

www.apcoach.org