Üldsätted

1.1 Metacode OÜ juhatuse loodud õppeasutuse nimi on koolituskeskus Meta Leader – NLP & Coaching Center.

1.2 Koolituskeskus Meta Leader – NLP & Coaching Center korraldab täiskasvanutele suunatud koolituskavade „Juhtimine ja haldus“, „Turundus ja reklaam“ ja „Isiksuse areng“ raames täienduskoolitusi.

 Koolitusprogrammide kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1  Oma õppekavade koostamisel lähtume täienduskoolituse standardist, täienduskoolituse seadusest (TäKS), professionaalsete coach´ide  liidu kriteeriumidest ning meie kooli välja töötatud või täiendatud õppe- ja metoodilistest materjalidest.

2.2  Õppekavad avaldatakse õppekeskuse veebilehel https://metaleader.ee/et/uchebnye-programmy/.

2.3  Õppekava sisaldab vähemalt järgmist teavet:

 1) õppekava nimetus;

 2) õppekavarühm

 3) koolituse eesmärk;

 4) õpiväljundid;

 5) õppekava loomine;

 6) sihtrühm

 7) koolituse alustamise tingimused, kui need on õpiväljundite saavutamise vajalik tingimus;

 8) koolituse kogumaht (akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund – 45 minutit), sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

 9) koolituse sisu;

10) õpikeskkonna kirjeldus;

11) õppemeetodid;

12) materjalide loend (kui need on ette nähtud);

13) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;

14) koolitaja kvalifikatsiooni ja koolitus- või töökogemuse kirjeldus.

 

2.4 Õppekava loomisel arvestatakse konkreetse sihtrühma vajadustega ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega ja selle ülesandeks on igale sihtrühmale seatud õpieesmärkide saavutamine.

 Koolituse kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1  Kõikidel koolituskeskuse Meta Leader – NLP & Coaching Centeri õpetajatel on kriteeriumidele vastav haridus neurolingvistilise programmeerimise,  coatching´u ja treenerluse alal.

ICTA on rahvusvaheline coach´ide ja treenerite liit ning professionaalsete coach´ide liit. Kõigil koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus. Turunduskoolitajatel on vastava valdkonna haridus. Rohkem infot koolitajate hariduse kohta leiab veebilehe https://metaleader.ee/et/ pealehelt.

3.2 Koolituse kvaliteedi tagamiseks korraldame koolitajatele regulaarselt täienduskoolitusi (ümberõpe, supervisioon – 2 korda aastas). Metacode OÜ koolitajad osalevad samuti koolitustel (kutseoskuste täiendamine ja lisaharidus) nii Eestis (sh meie keskuse baasil), kui ka välismaal ja veebis.

 Õpikeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Kõikide koolituste teave avaldatakse kodulehel https://metaleader.ee/et/ vähemalt kaks kuud enne koolituse algust. Registreeruda saab kodulehel oleva registreerimisvormi kaudu või meie kodulehe alamdomeenidel.

4.2  Administraator võtab kõigi registreerunutega ühendust registreerimise üksikasjade täpsustamiseks.Sõlmitakse koolitusel osalemise leping.

4.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad kahe päeva jooksul pärast registreerumist meili teel üksikasjalikku teavet koolituse korralduse kohta – tundide ajakava, ruumid, parkimine, vaheajad ja koolitusmaterjalid.

4.4  Meta Leader – NLP & Coaching Centeri koolitusruum asub maja 3. korrusel aadressil Meistri 16, Tallinn, Harjumaa, 13517. Koolitusruum vastab tervisekaitsenõuetele ja on jagatud kaheks tsooniks. Õppetsoonis on igale õppijale piisavalt ruumi ja valgustust. Õppeklassis on moodsad esitlusseadmed ja internetiühendus.

4.5 Ruumides on juhtimispuldiga konditsioneerid. 45 kohta + 10 kahekohalise töölaua kasutamise võimalus.Projektor, pabertahvel, kirjatarbed. Eraldi puhkeruum, kus on vesi, veekeetja, kohvimasin, mikrolaineahi.

4.6  Üks parkimiskoht hoovis ja klientidele tasuta parkimine tänava ääres.

Kuidas saada tagasisidet lisakoolituse kohta

5.1 Iga koolituse lõpus täidavad osalejad internetis või paberkandjal tagasisideküsimustiku, milles hindavad koolituse sisu, selgituste arusaadavust, õpitava oskuse rakendamise võimalusi praktikas jne), koolitaja tööd ja koolituse korraldust ning teevad ka ettepanekuid õppetöö sisu ja vormi parandamiseks.

5.2  Tagasisideküsitluste põhjal saadud infot analüüsitakse, tulemusi arutatakse koos koolitajate ja juhtkonnaga. Kord aastas tehakse koondanalüüs, mis on aluseks koolituse kvaliteedi ja keskuse töökorralduse edasisel parandamisel.

Koolituskeskuse Meta Leader  – NLP & Coaching Center  koolituse korraldamise kord kehtib alates 05.01.2020.