54925_900

Transformatsioon on sügav muutus. Kui klassikaline kootsing töötab käitumise tasandil siis transformatiivne kootsing töötab mõtlemise, hoiakute, väärtuste ja inimese Missiooni muutmise tasandil. Mõnikord inimene ei näe eesmärke ega elumõtet. Kõik eesmärgid on ammu saavutatud ja ta ei tea, kuhu liikuda edasi. Või hoopis korraga on mitu eesmärki ja inimene ei saa valida üht. Juhtub ka, et eesmärk on küll püstitatud, kuid puudub motivatsioon selle teostamiseks. Siinjuures on vajalik transformatiivne kootsing.

Kootsing võib olla eri tasandil, kõik sõltub kliendi soovist: vaimne, isiku, väärtuste, motivatsiooni, käitumise ja oskuste tasand. Kõik mis on oskuste ja käitumise tasandil võib nimetada transformatiivseks kootsinguks. Transformatiivset kootsingut rakendadatakse käitumise tasandil, kui probleem ei lahendu ja eesmärk ei saavutata.

Transformatiivne kootsing on näidustatud:

 • Muutuste vajadus
 • „Ummiku“ seisund: kliendil puuduvad eesmärgid, ta ei tea, kuhu edasi liikuda
 • Puudub dünaamika klassikalise kootsingu sessiooni ajal, inimene ei vii lõpuni kootsingu plaani
 • Väärtuste ja isiku sisene konflikt
 • Enda ja oma Missiooni mõistmine
 • Halvad harjumused — suitsetamine, ülekaal jne

Tänu transformatiivsele kootsingule klient mõistab iseennast, oma sisepüüdlusi, väärtusi ja hoiakuid.

Transformatiivse kootsingu tulemused:

 • Oma Missiooni mõistmine
 • Motivatsiooni suurendamine eesmärkide saavutamisel
 • Sisekonflikti lähendamine
 • Oma tegelike eesmärkide mõistmine
 • Sisebarjääride kõrvaldamine eesmärgi saavutamiseks

Transformatiivse kootsingutöö metoodika:

Töömetoodikad võivad olla erinevad. Klassikalised meetodid nagu NLP (inimese väärtuste tundmaõppimine ja Missiooni leidmine),  Rokeach meetod, katatüümse imaginatiivse teraapia meetod jt.

Transformatiivne kootsingu sessioonis kasutatakse Goals-Reality-Opportunities Ways (GROW) mudelit. G — eesmärkide püstitamine, R — asjaolude väljaselgitamine, O — võimaluste otsimine, W — plaani koostamine, eesmärkide realiseerimine, motivatsioon. R-etapil uuritakse ka piirangute ja inimese sisekonflikte, O-etapil kasutatakse muutuste tehnoloogiat, mis lahendab seda konflikti ja piiranguid.

Transformatiivse kootsingu tööteemad:

 • Oma Missiooni mõistmine
 • Siseväärtustega seotud eesmärkide otsimine
 • Enda leidmine erialas
 • Negatiivsete hoiakute muutmine
 • Inimestevaheliste konfliktide lahendamine
 • Sisekonfliktide lahendamine
 • Harjumuste muutmine
 • Motiveerimine eesmärgi saavutamiseks
 • Töö stressiga
 • Esinemishirmu ületamine

Kui avastasite, et Teie elus puudub dünaamika, teil on keeruline areneda, aga tahate liikuda edasi, siis tere tulemast kootsingu muutuste maailma!