bg1

Juhi personaalne kootsing on juhi toetamine ja õpetamine eesmärkide püstitamistega tõsta personaalset efektiivsust ja konkreetsete tulemuste saavutust. Viiakse läbi tippjuhtidele (vajadusel keskastme juhtidele) ning spetsialistidele.

Juhi kootsing on:

 1. Individuaalne lähenemine ja spetsiaalselt arendatud programm
 2. Eesmärkide saavutamine personaalse arenguplaani järgi
 3. Kommunikatsiooni taseme suurendamine nii kolleegidega kui ka alluvatega
 4. juhtimiskompetentsuste arendamine ja täiustamine lühiaja jooksul
 5. personaalse efektiivsuse suurendamine
 6. motivatsioonitase suurendamine
 7. stressitase vähendamine ja emotsionaalse kompetentsuse suurendamine
 8. Kootsingut kasutatakse konfliktide lahendamisel (kui koolitus on läbitud)

Kootsingu sessioon võib sisaldada konsulteerimis- või treeninguelemente. Näiteks läbirääkimiste ettevalmistamisel või reaalsete  töösituatsioonide läbitöötamisel.

Klient võib alati arvestada psühholoogilise abi saamisega, mis on kindlasti vajalik raskete juhtimise ülesannete lahendamisel.

Juhi kootsingu sessioonid tavaliselt toimuvad spetsiaalsete kohtumiste formaadis, mõnikord rakendatakse seda töömomentidesse (konsulteerimine koosoleku või läbirääkimiste ajal, ettevalmistuses esinemiseks, otsuse langetamisel).

Kootsi neutraalne positsioon on väga tähtis, koots asub väljaspool kliendi organisatsiooni, äri või lähikonda. Seetõttu tekivad kliendi ja kootsi vahel usaldusväärsed suhted ja konfidentsiaalsus.

Personaalne koostöö kootsiga, garanteerib tagasiside igas valdkonnas, kliendi isiklik efektiivsus ja eesmärgi saavutamise kiirus tõuseb kiires tempos.

Juhi kootsingu teemad võivad olla erinevad:

 1. Strateegiline juhtimine, operatiivjuhtimine;
 2. Efektiivne ärijuhtimine;
 3. ärikontroll;
 4. personalijuhtimine;
 5. isikliku efektiivsuse kasv ärivaldkonnas (stressitaluvus, liidri positsioon)
 6. juhi kommunikatiivoskuste arendamine;
 7. töö rasketes äritingimustes.

Juhi koots lahendab järgmiseid ülesandeid:

 1. Keeruliste ja vaidlusalaste  situatsioonide hindamine ja analüüs.
 2. Prioriteetide kindlakstegemine, võimaluste ja ohtude väljaselgitamine;
 3. Tegevusstrateegia valik;
 4. Olemasolevate ja vajalike ressursside ning nende leidmise võimaluste analüüs;
 5. Optimaalsete ärilahenduste otsing olemasolevate alternatiivide baasil;
 6. Äritegevuse väljatöötamine ja analüüs;
 7. Äriga seotud situatsioonide psühholoogiline analüüs ja hindamine;
 8. Stereotüüpsete, negatiivsete, ebastandartsete käitumismudelite väljaselgitamine ja analüüs;
 9. Käitumise konstruktiivmudelite valik ja praktiline omandamine ärijuhtimises;

Kohtumiste programm lepitakse kokku isiklikul kokkusaamisel vastavalt kliendi soovile.