peregovory

Millepoolest eristub meeskond rühmast?

Rühm on lihtsalt teatud inimeste kogum.

Meeskond on mõttekaaslased, kellel on ühine eesmärk.

Meeskond tegutseb kui üks inimene. Kui üks meeskonna liige puudub, siis teised meeskonna liikmed võtavad tema funktsioonid üle, et liikuda edasi oma eesmärgi suunas. See on nagu inimorganism, kui üks neer ei tööta siis teine töötab tema asemel. Sama võib öelda ka inimese mõtteviisi kohta.

Meeskonna kootsingu eesmärk on kujundada rühmast meeskond.

Meeskonna kootsing võib olla kasulik äris, spordis, poliitikas jne.

Mis on treening?

Treening on informatiivne seminar, mis sisaldab informatsiooni, näiteid, harjutusi ja arutelusid. Treening on suunatud teatud oskuste omandamisele rühmas teatud programmi abil.

Meeskonna kootsingu viisid:

 1. Klassikaline meeskonna kootsing – kasutatakse  fassilitatsiooni (protsesside juhtimine isiku teadvuse tasandil) ja moderatsiooni (meeskonna või rühma protsesside juhtimine) tasandil
 2. Kootsing-treening
 3. Meeskonna kujundamine
 4. Koosolekute läbiviimine

Mis on kootsing-treening?

Kootsing-treeningus kasutatakse GROW struktuuri. G — eesmärgi püstitamine, R — asjaolude väljaselgitamine, O — võimaluste otsimine, W — eesmärgi realiseerimise viisid. Koostöös osalejatega koostakse treeningu programm, mis aitab saavutada püstitatud eesmärki. Rühmast saab meeskond, kelle töö on nüüd efektiivsem ja tootlikum.

Millal kootsing-treening on vajalik?

 1. Kui on vaja moodustada rühmast meeskond
 2. Kui on vajalik kiiresti muuta teatud olukorda, kui tavaline personali ettevalmistus ei ole piisav.
 3. Kui on vajalik moodustada meeskonna vaate organisatsiooni arengule, välja töötada arenguprogrammi selle saavutamiseks
 4. Vastasseisu vähendamiseks organisatsioonis
 5. Kui on vajalik tõsta personali huvi organisatsiooni probleemide ja ülesannete lahendamisel

Mida annab kootsing-treening?

 1. Rühmast saab töökas ja efektiivne meeskond
 2. Pareneb eesmärkide ja ülesannete mõistmise oskus
 3. Meeskond leiab paremaid eesmärkide ja ülesannete täitmise viise
 4. Töötajad realiseerivad organisatsiooni eesmärke loovalt
 5. Tekib paindlikum ja loovam ülesannete täitmiste lähenemine
 6. Meeskonnatööd motiveerib ühine vastutus, mitte juhi kontroll
 7. Meeskond nõuab vähem kontrolli juhtkonna poolt
 8. Organisatsioon muutub autonoomseks, iseõppivaks

Meeskonna kootsing teeb teie organisatsiooni autonoomseks iseõppivaks süsteemiks, mis nõuab vähem kontrolli juhtkonna poolt. Efektiivsus tõuseb tänu meeskonna ühisele vastutustundele.

John Whitmore oli esimene, kes rakendas kootsingu ärijuhtimisse (vaata lehekülge Mis on kootsing?). Kui juhil on kootsingu oskused, siis on tal lihtsam juhtida oma alluvaid.

Korporatiivne kootsing on kasulik kõigile. Töötajate perspektiivid laienevad, nad saavad rohkem iseseisvust ja samal ajal ka toetust, tööülesanded muutuvad selgemaks. Juhtkond saab lojaalseid, töös huvitatuid ja efektiivseid töötajaid. Organisatsiooni kasum tõuseb. Rahvusvahelise Kootsingu Föderatsiooni andmetel kootsingu rentaablus 5,3 korda 1. (ICF).