biznes

Korporatiivne kootsing on töö organisatsiooni organiseerimisega.

John Whitmore on maailmatuntud konsultant, kes tegeleb kõrgefektiivse meeskonna uurimistega. Whitmore viib läbi seminaare ja kootsingut suurimates rahvusvahelistes organisatsioonides. Tema tõi kootsingu ja kootsingu kultuuri mõiste ärijuhtimisse. Whitmore kirjutas raamatu “Tulemuslikkuse treenimine. Coachingu käsiraamat juhile“. Raamat räägib sellest, kuivõrd hästi kootsingu kultuur siseneb organisatsioonisse.

Eriti aktuaalne on korporatiivne kootsing väike ja keskmise ettevõtluse jaoks, kus ettevõte on juhitav ühe inimese poolt. Kootsi ülesanne on juhi otsuste analüüs, langetatud otsuste ja isikliku elu vahekord. Tihtipeale ärijuhid ei eralda tööd ja puhkust, sõpru kolleegidest, st nende äri tegevus otseselt mõjutab nende ja nende lähedaste elu.

Millal ja miks on vajalik korporatiivne kootsing:

Korporatiivkultuuri loomine

Meeskonna konsolideerimine organisatsiooni muudatuste eesmärgil

Meeskonna konsolideerimine maksimaalsete tulemuste saavutamiseks

Korporatiivsete eesmärkide loomine, määramine, arendamine ja saavutamine

Konkreetse plaani koostamine juhtide jaoks

Ülesannete täitmise efektiivse kontrolli tagamine

Abi uue projekti käivitamisel

Töö kreatiivsuse ja innovatsioonidega

Sellisel viisil on organisatsiooni kootsing kasulik:

Juhile/ omanikule (personaalne kootsing, organisatsiooni planeerimine)

Tippjuhtkonnale (personaalne kootsing, organisatsiooni-sisesed suhted ja organisatsiooni planeerimine)

Keskastejuhile (personaalne kootsing, organisatsiooni-sisesed suhted ja organisatsiooni planeerimine)

Personal (jõudlusvõime efektiivsuse tõstmine)

Juhi kootsingu kasutatavate organisatsioonide eelised:

  1. Efektiivsuse tõstmine:

Koots selgitab välja inimeste ja meeskondade tugevused, mida ei saavutata tavalise instruktaažiga

  1. Õppimise kiirendus

Kootsing kiirendab ja parandab õppeprotsessi, aitab personalile areneda töökohalt lahkumata.

  1. Inimvaheliste suhete parandamine:

Kootsingu all mõistetakse dialoogi, huvi jutukaaslase vastu, kus teda austatakse ja hinnatakse.

  1. Juhi aja säästmine:

Tänu kootsingule töötajad muutuvad iseseisvamaks ja initsiatiivsemaks, millega säästavad juhi aega.

  1. Rohkem loovaid ideid.

Kootsingu atmosfäär suurendab kogu personali loomepotentsiaali, st keegi ei karda enam karistust ega irooniat.

  1. Optimaalne inimressursi kasutamine:

Mobiilsus, muutustega kohanemise oskus

  1. Personali intensiivne motivatsioon:

Kootsing aitab leida isikliku motivatsiooni.

Kootsi tulemuseks on ühine juhtimise „Kootsingu kultuur“, mis eeldab kõike ülespool kirjeldatut, kampaania autonoomiat ja õpetatavust (üks töötaja teeb kootsingut teisele töötajale organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks).