Loading Sündmused
02
märts

Koolitus «SYSTEM COACH APC» Tallinnas

märts 2 |11:00 - juuni 9 |18:00
Online
Online, Эстония
1650 EUR

APC-logo-800px

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioonist:

Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon on avalik ühing, mille ülesandeks on kootsingu levitamine, kui psühholoogilise toetamise liik, mis on suunatud kliendi teadlikkuse tõstmisele ja  potentsiaali avamisele eesmärgi saavutamise isiklikul teel, professionaalsete kootside koolitamine/ettevalmistamine programmil, mis põhineb coachingu klassikalistel standarditel ja põhimõtetel väljatöötatud Timothy Gallwey, Thomas Leonard ja John Withmore poolt.

 

Koolitusprogrammist:

«System Coach APC» on sertifitseeritud klassikaline professionaalsete kootside koolituse programm, mis sisaldab kahte sertifitseerimistasandit – «Associated Coach APC» ja «Professional Coach APC».

Koolitus toimub kooskõlas maailma standarditega, APC standarditega ja välja antakse rahvusvaheline sertifikaat «Professional Coach APC».  Programm hõlmab süsteemse, individuaalse klassikalise, klassikalise meeskonna- ja kõrgetasemelise transformatiivse (süva-) kootsingu koolitust.

Antud koolitusprogrammi eripärasused:

«System Coach APC» õppeprogramm on süsteemne. Süsteemsus tähendab terviklikku lähenemist inimesele, ärile, muu sfäärile ja tema ümbruskonnale kui ühtsele süsteemile. Süsteemne lähenemine garanteerib ökoloogilisust/garmoonilisust ja kliendi muutuse kiirust, kuna töös kliendi eesmärkide saavutamisel on arvestatud kõiki tähtsamaid elemente.

Antud programmi läbinud koots valdab terviklikku-süsteemset nägemust kliendi individuaalses situatsioonis märgitud sfääris, arvestades tema Isiksust, vajadusi, ressursse, keskkonda, tervist, rahalist olukorda, perekondlike asjaolusid jne. Seega süsteemne koots aitab kliendil kiiremini ja lihtsaimal moel jõuda enda eesmärgini.

Meie kasutame koolitusel Robert Diltz’i neuroloogiliste tasandite süsteemi – liigume detailidest terviklikkuseni, – alustame “Ümbruse” tasandist ning lõpetame “Vaimsuse” tasandiga. Samuti, koolituse protsessis, kasutatakse coaching’u klassikalist instrumenti – “Mitte direktiivne lähenemine”, mis võimaldab teil kogu õppetöö jooksul ja pärast koolitust saavutada kõrgema teadlikuse ja potentsiaali avatuse.

Koolitusprogramm õpetab süsteemse individuaalse ja -ärijuhtimise kootsingu tehnoloogiate kasutamist. Koolitus toimub erinevate lähenemisviiside omamise meetodite alusel: klassikaline kootsingu metoodika, süsteemne lähenemine probleemide lahendamisel, süsteemne äri plaaneerimine, meeskonna juhtimise tehnoloogiad ja enda koolituste loomine.

Koolitusprogramm hõlmab endas: individuaalnet kootsingut, assisteerimist, supervisiooni, kootsingu treeninguid (individuaalsed ja meeskonnas), hästi planeeritud osalejate praktilist tööd ja sertifitseerimist.

«System Coach APC» õppeprogrammi eelised

 • Mille poolest erineb meie koolitusprogramm teistest:

  1. Koolitusprogramm on akrediteeritud APC poolt – Professionaalsete Kootside Assotsiatsioon.
  2. Programm on välja töötatud toetudes rahvusvahelistele standarditele.
  3. Süsteemne ja terviklik lähenemine koolitamisel.
  4. Rahvusvaheliste sertifikaatide väljaandmine – «Professional Coach APC».
  5. Me koolitame spetsialiste, kes on valmis pakkuma professionaalseid teenuseid.
  6. 70% programmist on keskendunud praktilisele harjutamisele, mitte teoreetilisele tutvustamisele erinevate coaching’u mudelitega.
  7. Praktilise lähenemisviisi poolehoiu tõttu töötavad programmi osalejad välja oma isiklikud eesmärgid aastateks.
  8. Tänu intensiivsusele ja praktilisele lähenemisele koolitusel, saab kuulaja kuue kuuga tippspetsialistiks coaching’u valdkonnas.
  9. Professionaalsete kootside koolitus on ainulaadne võimalus alustada tööd populaarsel ja huvitaval erialal psühholoogiliste ja ärikonsultatsioonide valdkonnas!

Õppeprogrammi eesmärgid

 • Koolituse eesmärgid ja ülesanded:

  1. Tutvustada Teid coachinguga.
  2. Õpetada süsteemse ja klassikalise coachingu uusimaid tehnoloogiaid.
  3. Muuta oma mõtlemisviisi uuele elu- ja äritasemele.
  4. Õpetada tõhusaid planeerimismeetodeid.
  5. Uue ameti realiseerimine ja coachingu praktikaks ettevalmistamine.

Kellele on kasulik see koolitus

 • Kelle jaoks on väljatöötatud antud koolitusprogramm:

  1. Neile, kes soovivad coachingut õppida algusest peale.
  2. Alustavatele koolitajatele, kes soovivad saada põhjalikku juhendamikoolitust.
  3. Harjutavatele koolitajatele, kes soovivad laiendada coachinguga seotud teadmiste ja praktikate ulatust.
  4. Juhid, kes soovivad parandada oma alluvatega suhtlemise kvaliteeti ja plaanivad tutvustada ka coachingut oma organisatsiooni juhtimisstiiliks.
  5. Personalijuhid – HR.
  6. Psühholoogid, õpetajad, juristid, müüjad, treenerid – kõik need kutsealad, kelle töö on seotud aktiivse inimestega suhtlemisega.
  7. Pered, eriti need, kes kasvatavad lapsi.

“SYSTEM COACH APC” koolituse ajakava

 • Kuupäevad:

  1. moodul: 7/8 märts 2020, 11:00 – 18:00 (16 ак. часов)

  2. moodul:  21/22 märts 2020, 11:00 – 18:00 (16 ak. tundi)

  3. moodul: 4/5 aprill 2020, 11:00 – 18:00 (16 ak. tundi)

  4. moodul: 18/19 aprill 2020, 11:00 – 18:00 (16 ak. tundi)

  5. moodul: 2/3 mai 2020, 11:00 – 18:00 (16 ak. tundi)

  6. moodul: 16/17 mai 2020, 11:00 – 18:00 (16 ak. tundi)

  7. moodul: 30/31 mai 2020, 11:00 – 18:00 (16 ak. tundi)

  8. moodul: 13/14 juuni 2020, 11:00 – 18:00 (16 ak. tundi)

  • Kokku 128 ak. auditoorset tundi + 192 ак. iseseisvat praktikat
  • Koolitus toimub vene keeles
  • Koolitus toimub e-keskkonnas

“System Coach APC” koolituse õppeprogramm

 

Moodul 1. Kootsingu süsteemsed mudelid. Kootsing kui süsteem.

 • Kootsingu mõiste
 • Individuaalse kootsingu liigid: klassikaline kootsing; kootsing-treening; transformatiivne kootsing.
 • Meeskonna kootsingu liigid: klassikaline kootsing; kootsing-treening; meeskonna kujundamine.
 • Kootsi eetilised standardid.
 • Kootsingu baaseeldused.
 • Koostoimekootsingu iseärasused: rapport ( usaldusliku suhte loomine), väljaselgitamine, vastutus, toetuse-frustratsiooni tasakaal.
 • Kootsi vead.
 • Kootsi põhikompetentsid: mitteverbaalse info kogumine; aktuaalsete olukordade modelleerimine kliendile; kootsingu kõneinstrumendid; 5 küsimuseliiki, tagasiside, väljakutsed, toetus, väited ja ideed.
 • Koostoimekootsingu küsimused: mudelküsimused, kahtlusküsimused, täpsustavad küsimused, transformeerivad küsimused, loaküsimused
 • Tagasiside: Hamburgeri mudel.
 • Klientide tüpoloogia ja iga tüübiga suhtlemise iseärasused.
 • Kootsingu makromudelid ja nende iseärasused (GROW, GoMAD, SCORE).
 • Esimese sammu mikromudelid Goals: SMART.
 • Teise sammu mikromudelid Reality: koostoimekootsingu küsimused neuroloogiliste tasandite (R. Diltz) näitel; reaalsuse 4-positsiooniline  kirjeldus; SWOT-analüüs.
 • Kolmanda sammu mikromudelid Opportunities: uute võimaluste otsimise 3 teed; loomingulise protsessi sammud; 3 lähenemisviisi võimaluste grupeerimiseks; vormel „Kui oleks…?“
 • Neljanda sammu mikromudelid Ways:  Realistliku plaani loomine liikumiseks eesmärgi poole; motivatsioon S. Reissi väärtustest lähtudes; motivatsiooni 4 strateegiat; motivatsiooni hindamine
 • GROW-mudeli integratsioon.
 • Koostoimekootsingu vormid: standardne, telefonikootsing,  Skype-kootsing; koridorikootsing ja kootsingu stiilis management

 

.Moodul 2. Individuaalse kootsingu praktika ja supervisioon

 • Klassikalise individuaalse kootsingu supervisioon.
 • Strateegiline kootsingusessioon.
 • Kootsing-treeningu sessioon.
 • Võitlus sõltuvuste ja harjumustega kootsingu abil.
 • Kootsingusessioon „Eluratas“ (M. Atkinson).

 

Moodul 3. Rühmakootsing ja meeskonna kujundamine

 • Meeskonnakootsingu liigid: klassikaline meeskonnakootsing; rühmaviisiline kootsing-treening, meeskonna kujundamise kootsing.
 • Kootsing-treening: kootsing-treeningu iseärasused ja selle erinevused klassikalisest kootsingust; kootsing-treeningu 3-astmeline mudel; kootsing-treeningu kuubikumudel;  kuubiku 5 etappi; treeningu osade vahelised sillad; kootsing-treeningu  paindlikkus ja sihipärasus.
 • Mind map´i kasutamine kootsing-treeningu loomiseks.
 • Rühmaga kontakti loomise oskused.
 • Meeskonnakootsi imago. 3 žestiliiki. Hääleseade.
 • Kootsi eneseesitlus.
 • Meeskonnakootsingus kasutatavad retoorilised võtted: meeskonnakootsingu küsimuste struktuur; markeerimine ja signaliseerimine
 • Efektiivse treeneri 6 stiili: stiilide jagunemine kuubilises struktuuris
 • Auditooriumi juhtimise  mitteverbaalsed ja verbaalsed võtted: psühhogeograafia ja  diskussioonist hoidumise moodused.
 • Grupidünaamika, etapid.
 • Grupidünaamika esimese ja teise faasi juhtimise moodused.
 • 2 lähenemisviisi meeskonna kujundamisele.
 • Meeskonnakootsingus kasutatavad loomingulised tehnikad: ajurünnak, ajukirjutamine, metaplaan, progresseeruv ajurünnak ja W. Disney mudel, paradoksaalne ajurünnak ja „peavalu puu“, „laevanõuanne“.
 • Modereerivad meetodid: 6-3-5, individuaalne ajurünnak.
 • Ajurünnaku meetodid koos vabade assotsiatsioonide kasutamisega: fokaalsete objektide meetod.

 

 Moodul 4. Süsteemse kootsingu praktika ja rühmakootsingu supervisioon.

 • Kootsing-treeningu ja klassikalise kootsingu supervisioon.
 • Kootsingu süsteemsed protsessid. Kootsingu paradoksaalsed meetodid.
 • Süsteemanalüüs.
 • Süsteemse koostingu SOAR-mudel
 • Konfliktide lahendamise kootsing. Konfliktide lahendamise mediatsioonikootsing.

 

 Moodul 5. Ärikootsing.

 • Firmajuhi kootsing.
 • Äri strateegiline planeerimine; Mudel Balanced Score Card.
 • Kootsing firma turunduses: Mudel 4P – turundusmeetmestik.
 • Äri allüksustes auditi läbiviimine efektiivsuse tõstmiseks.
 • Organisatsiooni muutmise mudel: Kotteri mudel.
 • Kootsing töökohal: T. Gallwey mudel QUEST.
 • Miitingute ja nõupidamiste korraldamine.

 

 Moodul 6. Transformatiivne kootsing väärtuste ja veendumuste tasandil.

 • Sissejuhatus transformatiivsesse kootsingusse.
 • Transformatiivse kootsingu kasutamise näidustused.
 • Transformatiivse kootsingu triaad. Transformatiivne seisund.
 • Töö ajaliinil
 • Töö veendumuste ja väärtustega.
 •  Spiraalne dünaamika.

 

Moodul 7. Transformatiivne kootsing (isiksuse tasandil).

 • Transformatsiooni käsitlusviisid, mis põhinevad tööl isiksuse osadega.
 • Olemuslik transformatsioon.
 • Isiksuse transformatsioon kontseptsiooni Lab-Profile´i alusel.

Moodul 8. Turundus kootsingus. Integratsioon. Sertifitseerimine. 

 • Koots kui ärimees. Kootsinguteenuste  turunduse käsitlusviisid. Spetsialiseerumine. Kootsi turundusmiinimum. Kootsinguteenuste reklaamimine.
 • Professionaalse tegevuse strateegiline planeerimine.
 • Sertifitseerimine.

Кирилл ПрищенкоКирилл Прищенко –

Основатель центра Meta Leader – NLP & Coaching Center.
Президент Ассоциации Профессиональных Коучей (Association of Professional Coaches APC).

Образование в психологии:

ICTA (International Coaching And Trainer Assotiation) Certified and Accredited Master-Trainer of NLP, — Сертифицированный и Аккредитованный в ICTA Мастер-Тренер НЛП, Мастер-практик НЛП. Сертифицированный и Аккредитованный в ICTA Тренер Эннеаграммы. Обладатель права сертифицировать специалистов в области НЛП (нейро-лингвистическое программирование) на уровень «Практик НЛП», «Мастер НЛП», «Тренер НЛП» от международной ассоциации тренеров и коучей ICTA. Обладатель права сертифицировать специалистов в области эннеаграммы на уровень «Практик Эннеаграммы», «Мастер Эннеаграммы».

Образование в бизнесе:

MBA — Master of Business Administration — Business management & Consulting (MMU Business School, Edinburgh)

ICTA Certified Business Trainer.

Образование в коучинге:

ICTA/APC/ICU Trainer of Coaching, Certified Professional Master Coach — Тренер курсов по коучингу, Сертифицированный профессиональный мастер коуч.

Опыт работы:

Практикующий НЛП Мастер-Тренер-консультант с 10 летним опытом работы – провёл более 10000 часов индивидуальных психологических и бизнес консультаций, более 2000 часов тренинговых программ и мастер-классов.

Автор успешных бизнес тренингов, множества мастер-классов и тренингов личностного роста: «Магия цели», «Магия языка», «Мастер состояний», «Быстрое удвоение продаж-удвоение продаж в розничной торговле лицом к лицу», «Быстрое удвоение продаж-подключение успешной интернет коммерции» и др. Так же, изучал семейную психологию и провёл по ней более 150 семинаров на протяжении 5 лет.

Автор книги #Нейроскачок.

Подробности

Начало: märts 2 |11:00
Конец: juuni 9 |18:00
Стоимость: 1650 EUR
Категории:Коучинг
Адрес: Online
Online, Эстония
Организатор: Meta Leader Center

Место проведения

Online
Online, Эстония

+ Google Map