Mäng Maffia- parim kommunikatiivoskuste treening

Osalejate arv: 10-30 inimest

Osalejate arv ühes mängus: 10-15 inimest

Mängu kestvus: 5 tundi

Mäng toimub laupäeviti ja neljapäeviti 19.00- 00.00

Osalemise hind: 7 eurot

Ootame teid huvitavale ja intellektuaalsele üritusele!

Ühel õhtul võib osaleda mitmes mängus.

Katsetate erinevaid rolle. Proovite end mafiooso rollis, kes teeb intriige ja külmavereliselt klaarib arveid ausate elanikega öösel. Mängite ausa kodaniku rolli, kes proovib paljastada ja kõrvaldada mafioosot. Kõik on nagu elus: inimesed, suhted, kirg, pettumused. Mängu seadused on võetud elust.

Reeglid selgitatakse kohapeal, kui te ei ole varem mänginud, siis õpetame teid ja mäng hakkab teile meeldima.

Maffia mängu eelised:

 • igaüks saab kasutada oma individuaalsust
 • protsessis parandad oma veenmisoskusi
 • proovid brutaalse mafiooso või ausa ja rahuliku elaniku rolli
 • saad tunda meeskonna vaimu ja rõõmu ühise eesmärgi saavutamisest. Sellised rollimängud õpetavad kiiresti analüüsima ja filtreerima informatsiooni. Mängus tutvute osalejatega, esitate küsimusi, püüate välja selgitada, kes on teie sõber ja kes lihtsalt kasutab teiste psühholoogilist nõrkust. Rollimäng treenib fantaasiat ja artistlikkust. Rolli tuleb mängida nii hästi, et mitte näidata oma päris motiive.Soovite arendada ärijuhtimise oskusi?  Kergesti! Mängides oma rolli õpite pidama läbirääkimisi, arvestama riske, valida õigeid partnereid, kes viivad teid tippu.Rollimängud stimuleerivad enda mõistmist. Aitavad välja selgitada oma nõrkusi ja tugevusi, harjumuspäraseid käitumismudeleid, murda stereotüüpe ning alustada muutmist õiges suunas.

  Treening arendab järgmiseid oskusi:

 1. Efektiivne kommunikatiivoskus
 2. Loogilise mõtlemise treening
 3. Kõneoskuste ja esinemisoskuste harjutamine (väikse auditooriumi ees)
 4. oma seisukoha edasiandmise oskus, et teised usuksid ja mõistaksid sind
 5. näitlejameisterlikkuse treening
 6. oskus leida ühist keelt erinevate inimestega
  7. Enesevalitsuse ja kannatlikkuse treenimine suhtlemisel
  8. Teiste mängijate käitumisstiili märkamine ja väljatöötamine
  9. Sisetunde kontroll ja treening.
  10. Praktiline juhtimine

Ürituse läbiviija Natalja Stepanenko:

 • Sertifitseeritud ja akrediteeritud ICTA (International Coaching And Trainer Assotiation) NLP treener ja meister-praktik.
 • sertifitseeritud ICTA Business Trainer.
 • kootsingu treeningute treener, sertifitseeritud Professionaalne ICU Coach (International Coach Union).
 • psühholoogiliste rollimängude autor ja treener

mängureeglid:

 • kogu mänguprotsess jagatakse kaheks osaks- öö ja päev.
 • Esimene öö on tutvumise öö (avame silmad, kui lubab mängu läbiviija).
 • Kõik ärkavad kui mängu läbiviija ütleb „hommik on saabunud“
 • Mängu peamised ülesanded: aus elanik peab leidma ja hukata mafioosot, mafiooso peab tapma ausaid elanike. Päevasel ajal mafiooso varjab oma staatust. Osaleb igapäeva elus nii aruteludel kui ka hääletamisel nagu teised. Öösel aga tapab üht elaniku. Elanikud peavad taipama, kes on mafiooso ja kõrvaldada teda päevasel hääletamisel. Kui mafioosode arv saab võrdseks elanike arvuga, siis maffia võidab mängu.
 • Maffia veenab teisi päevasel ajal, et nad on ausad elanikud. Öösel peab aga ta tapma kõige targemaid ja ohtlike elanikke või aktiivseid mängijaid, kes mängivad elanike poolt.
 • Mängijad on vabad strateegia valikul, kuid ei tohi näidata teistele oma kaarti või avada öösel silmi (välja arvatud kui mängu läbiviija lubab).
 • Mängu võidab ainul üks meeskond:

Elanikud võidavad, kui ei jäänud ühtegi mafioosot.

Maffia võidab kui nende arv saab võrdseks elanike arvuga.

Klubi mängijate reeglid:

1)      Mängu läbiviijal on alati õigus, tema reglamenteerib kõike mänguprotsesse

2)      Mängu läbiviija otsustab mängijate järjekorda ning istekohti.

3)      Meie ei riidle laua taga

4)      Oleme viisakad teiste mängijatega ning ei kastuta agressiivsust teineteise vastu.

5)      Me ei kasuta sõimusõnu

6)      alkoholijoobes olevaid mängijaid mängu ei lasta

7)      kui te ainult vaatate mängu ning ei osale, siis ärge segage rääkimise, miimika ja žestidega

8)      vanaolijate suhtumine alles tulnute ja nende vigade vastu peab olema lojaalne (kõik kogenud mängijad olid kunagi algajad).

9)      esimesed istekohad on neile, kes esimesena registreerusid mängule.

10)   Päevasel koosolekul igaüks võib avaldada oma arvamust ja kommenteerida.

11)  Hääletamisel tuleb tõsta oma kätt kõrgelt ja õigeaegselt, kui käsi on tõstetud hiljem, siis hääl ei arvestata.

12)   kaarte vahetada ei tohi, mängu ajal panna põrandale.

13)   kui teid tapeti, tuleb ringist välja minna.

14)   võite kasutada paberit ja pastapliiatsit, kui soovite midagi kirjutada.

15)   ei tohi mainida mängu läbiviijat arutelus (kelle vastu on suunatud hääl või laser jne).

16)   öösel (nö mitte omal ajal) ei tohi žestikuleerida ega anda muid signaale.

17)   ei tohi avaldada oma rolli või viidata sellele (nt nimetada oma oletava või olemasoleva rolli, kasutada sõnu, mis viidavad sinu rollile nagu „ravis“, „kontrollis“, ärge tapke mind öösel“ jne). Vastandjuhul sind diskvalifitseeritakse.

18)  inimene, keda „pandi kinni“ arutelu ajaks, ei tohi rääkida ega žestikuleerida, ta võib ainult hääletada.

19)   mängu ajal tuleb suhtuda kaasmängijate vastu viisakalt. Arutelus ei tohi ülbitseda ega solvata teisi.

20)  ei tohi rääkida naabritega ega näidata teineteisele kirju.

21)   kahe märkuse juhul keelatakse osaleda jooksval või järgmisel arutelul. Kolmas märkus- diskvalifitseerimine. Teiste sõimamise ja oma rolli avaldamise eest diskvalifitseeritakse koheselt.

Maffia mängurollid:

Komissar. Kontrollib ühe mängija kuuluvust maffiasse. (kui mängijaid on 16 ja rohkem, siis tapab maffiasse sattumise korral)

Arst. Võib päästa surmast üht mängijat. Päeval püüab mõista, keda mängijatest soovitakse öösel tappa. Arst saab ravida ka ennast, kuid ta ei saa ravida üht inimest kaks korda järjest.

Surematu. Aus elanik, keda ei saa öösel tappa. Ta peab veenma teisi, et ta on aus elanik, et teda ei hääletaks välja päeval.

Maffia.

Boss – mafioosode juht, juhib maffiat, teeb lõplike otsuseid (keda tappa öösel). Öösel ärkab eraldi ja otsustab, kellele keelata osaleda päevases arutelus (kuid hääletada see inimene saab).  Boss ei saa „panna kinni“ ja tappa korraga üht ja sama inimest.

Advokaat. Mängib maffia meeskonnas, tunneb maffia liikmeid, kuid nemad ei tunne teda (et nad ei annaks teda kogemata välja). Esimesel öösel, kui kõik jäävad magama, mängu läbiviija näitab advokaadile maffia liikmeid.